Η POWERZ συνεργάζεται με την Schneider Electric η οποία είναι μία εταιρία που  προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που συνθέτουν λύσεις για τις αγορές της Ενέργειας και των Έργων Υποδομής, του Κτιρίου, της Κατοικίας, της Βιομηχανίας και των Data Centres.

New Sedna 06/23 - Κατάλογος PDF
New Sedna 06/23 - Κατάλογος PDF
Old Sedna 06/23-10/23 Τιμοκατάλογος Excel
New Sedna 06/23 - Τιμοκατάλογος Excel
Unica 05/23 Τιμοκατάλογος PDF
Merten 07/22 Τιμοκατάλογος PDF
Asfora 05/23 Τιμοκατάλογος PDF
Mureva Κατάλογος PDF
Merten Τιμοκατάλογος Excel