Προσωπικά δεδομένα

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου, όπως επίσης και η συνολική διαχείριση του παρόντος δικτυακού τόπου, διέπονται από την σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους ακόλουθους Όρους.
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται από τους χρήστες  του παρόντος δικτυακού τόπου, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και του ν. 3471/2006 που αφορά την προστασία δεδομένων στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.
Το www.powerz.gr  μπορεί να συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, μόνον εάν τα ως άνω δεδομένα παρέχονται από τους ενδιαφερομένους οικιοθελώς, για τους εξής σκοπούς:
 

  • για την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου (πχ αγορά προϊόντων, πληροφόρηση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ).
  • για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών.
  • για τη συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του www.powerz.gr.
  • για την ενημέρωση και επικοινωνία των χρηστών/επισκεπτών του www.powerz.gr για  νέα προϊόντα, προσφορές, διαγωνισμούς, έρευνα αγοράς  μετά από συγκατάθεσή τους.
  • για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων του www.powerz.gr από απόσταση, μετά από συγκατάθεσή των χρηστών/επισκεπτών.

 

Εάν ο χρήστης/επισκέπτης γνωστοποιεί αυτοβούλως ο ίδιος τα προσωπικά ή ευαίσθητά του δεδομένα μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου απευθείας σε τρίτους, εναπόκειται στον ίδιο να προβεί σε έρευνα των όρων προστασίας των δεδομένων αυτών από τους εν λόγω τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι το www.powerz.gr  δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για τέτοιες γνωστοποιήσεις και για την επακόλουθη τυχόν χρήση των εν λόγω δεδομένων από άλλα πρόσωπα. Ομοίως, το www.powerz.gr  δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν γνωστοποίηση από χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου προσωπικών ή/και ευαίσθητων δεδομένων τρίτων μέσω του δικτυακού τόπου χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ενδιαφερομένου φορέα των δεδομένων.
Κάθε χρήστης εγγυάται για την ακρίβεια και γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν και που υποβάλλει στο www.powerz.gr  καθώς και για το δικαίωμά του υποβολής των δεδομένων αυτών. Σε κάθε περίπτωση ο ιστότοπος  www.powerz.gr  διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών, δίχως προηγούμενη προειδοποίηση.

Cookies ειδικά για την ιστοσελίδα της POWERZ (δεν μοιράζονται με τρίτους).

 

Ο ιστότοπος της POWERZ χρησιμοποιεί  cookies “πρώτου μέρους” (cookies που χρησιμοποιούνται μόνο από τον ιστότοπο της PowerZ) . Χρησιμοποιούμε cookies πρώτου μέρους για να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τα δεδομένα που απαιτούνται σε όλη την επίσκεψή σας στον ιστότοπο .