Ευκαιρίες καριέρας

Η POWERZ δραστηριοποιείται στη διανομή ηλεκτρολογικού υλικού από το 1974 με πελατολόγιο σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό με τη λειτουργία αποθηκών Β2Β σε Κύπρο και Βουλγαρία

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και στελέχωσης, αναζητούμε συνεχώς να ενισχύσουμε την ομάδα με αξιόπιστους συνεργάτες με γνώσεις,
εμπειρία, όρεξη για δημιουργία και τόλμη στην αντιμετώπιση νέων προκλήσεων που θα κάνουν το όραμα μας δικό τους.

Θέσεις εργασίας

Αποστολή βιογραφικού