Με αστεράκι (*) είναι τα απαραίτητα πεδία για την εγγραφή σας. Στο username δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα email, ούτε να περιέχει ειδικούς χαρακτήρες όπως @$%^ κτλ. Ο κωδικός πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον οχτώ χαρακτήρων και να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν αριθμό, ένα πεζό κι ένα  κεφαλαίο γράμμα.

Διαβάστε τους όρους χρήσης.