Η πελατοκεντρική φιλοσοφία της PowerZ χαρακτηρίζει την ιστορική της πορεία και την εμπορική της επέκταση αναφέρει ο Δημήτρης Ζαχαρόπουλος, CEO της εταιρείας. Ο ίδιος συνεχίζει λέγοντας πως οι αποφάσεις λαμβάνονται “με βάση τη μελλοντική συνέχεια της εταιρείας μας. Αυτό το επιτυγχάνουμε με καλούς οικονομικούς δείκτες, ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα, σεβασμό στο περιβάλλον, επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.”

Σε ό,τι αφορά το όραμα για την εταιρεία είναι η εδραίωσή της στη συνείδηση των πελατών ως ηγέτη στη διανομή ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Κύπρο.