Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την Δευτέρα 1 Ιουλίου, θα τεθεί σε ισχύ η μοναδική καλοκαιρινή προσφορά ABB Super Sale. 
Η προσφορά αφορά τους μικροαυτόματους 1 στοιχείου με διακοπή ουδετέρου SN201L, με προτεινόμενη τιμή NET προσφοράς μόνο 5€
  • Περίοδος ισχύος προσφοράς: 01.07.2024 έως 31.07.2024 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
  • Η προσφορά αυτή δεν συνδυάζεται με οποιαδήποτε άλλη εν ισχύ προσφορά.