Θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε ότι για το διάστημα από 01 έως 30 Νοεμβρίου, και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων ισχύει η συγκεκριμένη προσφορά

για τα παρακάτω προϊόντα της εταιρείας Π.Ε. ΚΑΣΣΙΝΑΚΗΣ ΑΕ.

Αφορά την κατηγορία EASYTUBE, σωλήνες ελαφρού τύπου 320Ν, για τις διαμέτρους Νo 13,5 και No 16
Για κάθε 1α (εξωτερική) συσκευασία των 300 μέτρων, εκ των 2 διαμέτρων Νο 13,5 ή Νο16 (εσωτερικά εμπεριέχονται 5 σακούλες των 60 μέτρων,

η συσκευασία τους είναι η ίδια) θα παραλαμβάνετε επιπλέον 1α αυτόνομη, αντίστοιχης διαμέτρου συσκευασία (σακούλα) των 60 μέτρων δωρεάν.

 

π.χ. Για αγορά 2 συσκευασιών Νο 16 (2 Χ 300 μ) = 600μ, θα δίνονται δωρεάν, 2 αντίστοιχες συσκευασίες Νο 16 (2 Χ 60 μ) = 120μ

π.χ. Για αγορά 1 συσκευασίας Ν13,5 = 300μ & 1 συσκευασίας Νο 16 = 300μ, θα δίνονται δωρεάν 2 αντίστοιχες συσκευασίες των 60μ Νο 13,5 & Νο 16