Η GEWISS είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή των συστημάτων και εξαρτημάτων για χαμηλής τάσης ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Το γεγονός ότι η ανάπτυξη της θεωρείται ως ένα σταθερό χαρακτηριστικό επιδίωξης επέτρεψε την GEWISS να εδραιωθεί ως σημείο αναφοράς για την αγορά ηλεκτρολογικού υλικού, την δημιουργία λύσεων για την δομοτική, την ενέργεια και τη βιομηχανία φωτισμού.

Διορθωμένος Νέος Τιμοκατάλογος 1/10/2022
Gewiss pdf 15-10-20