Η POWERZ δραστηριοποιείται στη διανομή ηλεκτρολογικού υλικού από το 1974 με πελατολόγιο σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, με τη λειτουργία αποθηκών Β2Β σε Κύπρο και Βουλγαρία.
Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και στελέχωσης η εταιρία αναζητά αξιόπιστους συνεργάτες με γνώσεις, εμπειρία, όρεξη για δημιουργία και τόλμη στην αντιμετώπιση νέων προκλήσεων. Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας για τη θέση:
Υπάλληλος Λογιστηρίου
Απαιτούμενες δεξιότητες υποψηφίου:
 • Τιμολόγηση δελτίων αποστολής
 • Έκδοση πιστωτικών έκπτωσης (έγκαιρης πληρωμής, τζίρου, λανθασμένων αποστολών)
 • Έλεγχος πελατών παρακαταθέσεων και ενημέρωσή τους
 • Προετοιμασία αλληλογραφίας
 • Καταχώριση ΔΑ, ΤΔΑ, προμηθευτών εσωτερικού και εξωτερικού
 • Εκτύπωση αναφορών εκκρεμοτήτων
 • Καταχώριση ΔΑ εσωτερικής διακίνησης
 • Ταμείο (έσοδα – δαπάνες)
 • Αρχειοθέτηση αγορών, πωλήσεων και εξόδων
Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ Οικονομικού / Λογιστικής
 • Προϋπηρεσία σε λογιστήριο
 • Γνώση MS Office, ειδικότερα Εxcel
 • Γνώση ERP (επιθυμητή γνώση Softone)
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Ρεαλιστική και οργανωμένη σκέψη και τρόπος δουλειάς
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες
Η εταιρία προσφέρει:
 • Δυναμικό και επαγγελματικό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών​

Τόπος εργασίας: Μοσχάτο, Αττική