ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

 

Απαιτούμενες δεξιότητες Υποψηφίου:

 • Γνώση ηλεκτρολογικού- βιομηχανικού υλικού
 • Εργασιακή εμπειρία και βασικές γνώσεις στον κλάδο του φωτισμού
 • Επικοινωνία με εμπορικούς συνεργάτες
 • Καθημερινή επαφή με τους πελάτες με επαγγελματική και θετική προσέγγιση
 • Συνεχής ενημέρωση για τα νέα προϊόντα της εταιρείας και πώληση στους πελάτες σύμφωνα με τις ανάγκες τους
 • Εμπορική διαχείριση μέσω ERP. Καταχώρηση παραγγελιών και προσφορών
 • Τεχνική υποστήριξη του πελατολογίου

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 (τρία) έτη σε πωλήσεις ηλεκτρολογικού υλικού
 • Άριστη γνώση MS Office ειδικότερα excel
 • Άριστη γνώση ERP( επιθυμητή γνώση Soft One)
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (Γνώση δεύτερης γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
 • Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ευελιξία, ομαδικότητα

 

Η εταιρία προσφέρει:

 • Δυναμικό και Επαγγελματικό Περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών

 

Τόπος εργασίας: ΒΙ.ΠΕ Καλοχωρίου, Θεσσαλονίκη